Disleksi Eğitimi - Altın Oran Akademi

Siteden

17 Ocak 2018 Çarşamba

Disleksi Eğitimi


Günümüzde kabul gören tanımıyla disleksi; normal zekâ, sosyo-kültürel olanaklara ve alınan eğitim düzeyine rağmen okumayı öğrenmede ortaya çıkan güçlüklerdir.

Disleksi; Öğrenme Bozuklukları olarak;1. Okuma Bozukluğu (disleksi) içinde tanımlanır, diğer öğrenme bozuklukları;2. Matematik Bozukluğu (diskalkuli)3. Yazılı Anlatım Bozukluğu (disgrafi)'dur.

Ülkemizde öğrenme bozukluğu yerine «Disleksi» teriminin kullanılmasının ayrı bir önemi vardır.Çünkü hem eğitimciler hem de anne babalar tarafından "Öğrenme Bozukluğu" ifadesi sıklıkla "Zeka Geriliği (!)" olarak anlaşılmaktadır. (K:Disleksi Derneği)Disleksi bir zeka geriliği değil, bir ALGILAMA FARKLILIĞIR.

Disleksi eğitiminin ne derece önemli olduğu, ana babalar tarafından bilinmemektedir. Kişiliğin geliştiği, çocuğun temel bilgi, beceri ve alışkanlıklarının oluştuğu bu dönemde çocukların mutlaka disleksi eğitimi alması gerekmektedir.

Bireylerin kendileri hakkında olumlu düşüncelere sahip olması gereklidir. Herkes birbirinden farklıdır. Kimisi trigonometriyi iyi bilir, kimisi bilmez. Kimisi atletiktir, kimi değildir. Kimisinin yazısı iyidir, kimisinin kötüdür. Toplum içinde ilişki kurduğumuz insanların yazısının iyi ya da kötü olması ilişkilerde pek bir şeyleri değiştirmemelidir.

Önemli olan güzel anlarda yüreğiyle gülebilen, çevresine sevgi ve dostluk verebilen, güvenilir olan ve insanlarla olumlu etkileşimler kurabilen bireyler olabilmektedir. İyi arkadaş, iyi eş, iyi anne baba olmak için gereken bu özellikleri öğrenme bozukluğu olan çocuklar da taşıyabilirler ve topluma üretken bir biçimde katkıda bulunabilirler.

Disleksi görülen çocuk, öğrenme güçlüğü çektiği için birtakım psikolojik problemler yaşayabiliyor. Bu açıdan sorun yaşayan çocukların tıbbi ve psiko-pedagojik değerlendirmelerinin titizlikle yapılması gerekiyor.

Okulda başarısızlık yaşayan bir çocuk öğrenme bozukluğu açısından değerlendirmeye alınır. Yapılan testlerle çocuğun zeka düzeyi, yeteneklerinin dağılımı, görsel -işitsel algı düzeyi belirlenerek tanı koyulur. Hazırlanacak bireysel eğitim programı ve özel eğitim desteği ile çocuğun okulda yaşayabileceği sorunlar en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü öğrenme bozukluğu olan çocukların eğitimi, normal sınıflardaki müfredat programları ya da özel derslerle gerçekleşememektedir. Bu çocuklar tanı ve değerlendirmelerinden elde edilen bilgilerle oluşturulan özel eğitim programlarıyla ve psiko-pedagojik yaklaşımla yapılacak eğitsel terapiyle öğrenebilmektedirler.

 Disleksiye özel Bilgisayar yazılımları ve eğlenceli alıştırmalarla desteklenmiş Altınoran Disleksi Eğitimi; Doktor, Psikolog ve Uzman eğitmenlerle yürütülmektedir. Program sayesinde çocuğunuz, okuma alışkanlıklarını ve becerisini geliştirecek; okuduklarını daha hızlı, daha konsantre, daha iyi anlayan ve okumaktan zevk alan bir birey haline gelecek Algılama, dikkat ve öğrenme problemlerinden kurtulacaktır.