Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı - Altın Oran Akademi

Siteden

13 Ocak 2018 Cumartesi

Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı


 Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğitim Üniversite sertifikası içermektedir. Bu sertifika Ulusal ve Uluslararası tüm resmi kurumlarda geçerlidir.

Bu programda, yetişkinlere eğitim veren bireylerin aktarmak istedikleri noktaları katılımcıya daha etkili ulaştırmalarını sağlamaktır.

Aşağıdaki ilgili yönetmelik gereği bu belgeyi almak zorunludur;

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

 b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (45) kırkbeş saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 Resmi Gazete:20.07.2013 - 28713

 c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40 )kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen  eğiticilerin eğitimi belgesini

 * İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)

* İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)

* Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)

* Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler

 EĞİTİMİN AMACI

Bu programda, yetişkinlere eğitim veren bireylerin aktarmak istedikleri noktaları katılımcıya daha etkili ulaştırmalarını sağlamaktır. Katılımcıların içerik kurgulama ve sunum becerileri ile uzun süre dikkati toplayarak eğitimleri etkin hale getirmeleri için gerekli beceri ve araçlarla donatılması amaçlanmaktadır.

Eğitim 3+3 toplam 6 gündür. İlk 3 gün 30 saat grup eğitimi yapılacaktır. Sonraki 30 saat ise deneyim kazandırma amaçlı peergrup çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitim sonunda 60 saatlik sertifika verilecektir.

KATILIMCILARIN KAZANÇLARI

· Yetişkinlerin eğitiminin temel ilkelerinin kavranması
· Katılımcıların ilgisini sürekli kılmak için gerekli iletişim becerilerinin kavranması
· Eğitimin etkin bir yapıda kurgulanması
· Eğitim malzemesi tasarlanması
· Eğitmenin katılımcıya uygun tarzı ortaya koyması
· Uygulama ve grup çalışmalarının etkin kılınması
· Katılımcıların katılımının maksimum kılınması
· Zor katılımcılarla başa çıkılması
· Eğitimde mesajların netleştirilmesi ve anlaşılmasını güçlendirecek tekniklerin kavranması

Kayıt ve başvuru: 0546 422 18 18 - 0232 422 18 18

                                          0232 463 23 67