Hızlı Algılama Öğrenme ve Düşünme Becerileri Eğitici Eğitimi - Altın Oran Akademi

Siteden

13 Ocak 2018 Cumartesi

Hızlı Algılama Öğrenme ve Düşünme Becerileri Eğitici Eğitimi


KOÇLUK TEMELLİ HIZLI ALGILAMA ÖĞRENME VE DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI


KOÇLUK TEMELLİ HIZLI ALGILAMA ÖĞRENME VE DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ  

İnsan beynindeki analitik değerlendirme yapısını, bireyin mevcut düşünce-hareket modellemesiyle geliştirebileceği ve bireyin hızlı öğrenme, hızlı hatırlama ve hızlı analiz etme yeteneklerini artıran ve bir konuya birden çok bakış açısı ile yaklaşabilmesini öğreten zihinsel ve düşünsel bir öğrenme sistemidir. 

Bu tekniğin benzersizliği şekil olarak alınan bilgilerin analitik düşüncLUK TEMELLİe yardımıyla kalıcı belleğe aktarılmasından ileri gelir. Uygulanan alıştırmalarla beynimizin normal hayatta kullandığı yeteneklerini geliştirerek okuma ve öğrenme alışkanlıklarını değiştirme hedeflenmiştir.

 Zihin işlevlerinizi aktifleştirerek performansınızı olağan üstü artırabilirsiniz.

Siz de beyninizin öğrenme alt yapısını geliştirerek daha hızlı ve kolay öğrenebilirsiniz.
Öğrenmenin kolay yolunu gelin birlikte keşfedelim!  

Program içinde bilgisayar yazılımları, nöro eğitsel hareketler ve hareket temelli dikkat ve odaklanma programları ile yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi ve dikkat geliştirme etkinliklerine yer verilmektedir.Eğitim İçeriği

DİKKAT

Dikkat, bilişsel performansı etkileyen en önemli ölçüttür. Bilgiyi öğrenme sürecinin giriş kapısıdır. Tüm bilişsel işlevler için gereklidir.

Dikkat, istenen amaca ulaşmak için bilişsel işlemlerin kullanımını, kararlı olmayı, kendini kontrol edebilme, ihtiyacımız olan bilgiyi seçip, ona belirli bir süre odaklanabilme becerisini ifade eder.
Dikkat’in dört genel bileşeni vardır. Eğitimimiz bunları geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.

1-) UYARILMA

Uyarılma dikkatin ön koşullarındandır. Uyarılma ve uyanık olma bireyin canlı, uyanık, çevreden uyarı almaya hazır ve kendinden haberdar olması halidir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için belli miktarda uyarılma gereklidir.

Öğrenmede en optimal durum; gerektiği kadar uyarılmış, sakin, alıcı bir zihin halidir.

2-) SÜREKLİ DİKKAT

Öğrenilmek istenen olguya dikkatini verdikten sonra bir süre devam ettirebilmeyi ifade eder. Bu süre zarfında dıştan ve içten konuyla ilgisiz uyaranları engellemek gerekir.

3-) SEÇİÇİ DİKKAT

Odaklanmış ve bölünmüş dikkat olmak üzere ikiye ayrılır. Odaklanmış dikkat, bireyin tek bir kaynağa veya bilgiye dikkatini vermesi, diğerlerini tamamen dışta bırakması halidir. Bölünmüş dikkat ise, dikkati bir veya daha fazla uyarana veya bilişsel işleme paylaştırmaktır. Seçici dikkat daha çok yaşantı içindeki alışkanlıklarla ve eğitimle kazanılan bir beceridir. Gürültülü bir ortamda kitap okumaya çalışmak odaklanmış dikkati gerektirirken, bir odada televizyon izlerken başkalarını dinlemek bölünmüş dikkati gerektirir.

Eğitim programımızda Bölünmüş Dikkat’in özel bir yeri vardır. Deneyimlerimize göre bireyin bölünmüş dikkat kalitesi arttıkça performansı olağan üstü gelişmektedir.

4-) DİKKATİN ESNEKLİĞİ

Bireyin dikkatini bir durumdan diğerine kaydırabilmesini veya bölebilmesini ifade eder.

ANLIK-ÇOK KISA SÜRELİ HAFIZA

Bu bellek türü ‘duyusal kayıt’ ismiyle de anılır. Çevremizden gelen uyarıcılar duyu organları vasıtasıyla duyusal kayda gelirler. Duyusal kaydın kapasitesi çok geniş olmasına rağmen, bilginin kalış süresi çok kısadır. Dikkat ve algı süreçleriyle bu bilginin bir kısmı alınır ve kısa süreli belleğe gönderilir. Görsel duyulardan gelen bilgiler aynı bir fotoğraf gibi, işitsel duyulardan gelen bilgiler aynı ses kalıpları olarak çok kısa süreliğine kodlanır. Bu süre yarım saniye ile dört saniye arasında değişir.

Dikkat edilen ve algılanan bilgi çok kısa süreli hafızadan kısa süreli hafızaya geçer. Doğru egzersizlerle dikkat ve algı süreçlerinin kalitesi artırılıp önemli olan bilginin kısa süreli hafızaya geçişi sağlanır.

KISA SÜRELİ HAFIZA

 • Uyaranların zihinde kısa bir süre durakladığı yere kısa süreli hafıza denir. Kısa süreli hafıza, öğrenilen bilginin giriş noktasıdır.
 • Kısa süreli hafızanın, birbiriyle ilişkili iki temel fonksiyonu vardır.
 • Birinci fonksiyonu, sınırlı miktardaki bilgiyi sınırlı bir zaman süresi içinde geçici olarak depolamasıdır.
 • Kısa süreli hafızanın ikinci önemli fonksiyonu ise, zihinsel işlemleri yapmaktır. Bu nedenle kısa süreli hafıza işleyen bellek veya çalışan bellek olarak da adlandırılır. İnsanın öğrenme kapasitesini ve temel uyanıklık halini belirler.
 • Eğitimimizde bilginin bu geçici kalış zamanında hem kalitesi hem de bant genişliği artırılır.


ÇALIŞAN BELLEK

 • Çalışan bellek, insan beyninin en önemli fonksiyonlarından bir tanesidir.
 • Çalışma belleği kısa süreli bellekten bağımsız işlem gören kavrama, öğrenme ve akıl yürütme gibi bilişsel görevler sırasında bilginin kısa süre tutulduğu, işlendiği, değişime uğratıldığı bir sistemdir. Çalışma belleği aynı zamanda problem çözme, hesaplama ve kavramadan sorumludur.
 • Görsel, işitsel ve anlık bellek aracılığıyla kaydettiğimiz eski ve yeni verilerin sentezini yapmamızı sağlayarak bunu beynin her tarafına gönderir. Ve sonra gerek duyduğumuzda(öğrenciler için sınav zamanları vs..) doğru bilgiyi çekip çıkarmamızı sağlar. Çalışma belleğini okuma örneğiyle açıklayacak olursak; öğrenci sayfanın sonundaki satırları okurken ilk satırların hatırlanmasını sağlayan sistemdir.
 • Çalışma belleği, belleğin farklı noktalarını geçici olarak birbirine bağlar. Çalışma belleği, kısa süreli belleğin ve uzun süreli belleğin bir arada çalıştığı yerdir. Bir öğretmen bir öğrenciye bir şey sorarsa, bu soru kısa süreli bellek aracılığıyla çalışma belleğine girer. Öğrencinin bir yanıt bulmak için bilgiyi uzun süreli belleğinden alıp akıl yürütürken, soruyu çalışma belleğinde tutması gerekir.
 • Dikkat ve konsantrasyonu, sorun çözme becerilerini, planlamayı, bilginin akılda tutulmasını ve kaydedilmesini, -dolayısıyla çalışan belleğin bütün fonksiyonlarını-sağlayan bölgeler frontal (ön alın) loblardır.
 • Dikkatin kalitesi ile çalışma belleğinin işlevselliği arasında doğrudan ilişki vardır. Dikkat ne kadar kaliteli ise, çalışma belleği o kadar geniş ve işlevsel olur.
 • Eğitimimizde bilgisayar yazılımlarımız aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz egzersizlerle çalışan belleğin performansı geliştirilir.


KİMLER KATILMALI

· Koçluk becerilerini geliştirmek isteyen koçlar
· Rehber öğretmenler
· Psikolojik danışmanlar
· Öğretmenler
· Gençlerle ilgili işlerde çalışanlar
· İnsan kaynakları alanında çalışanlar
· Çocuğunu eğitim hayatında aktif olarak desteklemek isteyen anne ve babalar

KATILIM VE SERTİFİKA KOŞULLARI

· Bir lisans programına devam ediyor ya da lisans programını bitirmiş olmak

· Eğitim / kurs sonundaki değerlendirme uygulamasını başarılı bir şekilde tamamlamak ve %80’lik devamı gerçekleştirmek.