Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı - Altın Oran Akademi

Siteden

13 Ocak 2018 Cumartesi

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı

İnsanların gelişimlerinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde bilgiye en kısa sürede ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın yolu ise okumadan geçmektedir. Okuma-yazma oranının yüksekliği toplumun gelişimi ile doğru orantılıdır. 

Öyle ise okuma-yazmanın çağı yakalamak için ön koşul olduğu ortadadır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve kullanılması çağdaş uygarlığa ayak uydurmanın yanı sıra, günlük yaşantının kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem taşır. Günlük yaşam içinde karşısına çıkan uyarıları okuyup anlamayan insanlar için hayat kolay olmasa gerekir. Haberleri okuyup faydalanmak, Onaylanacak evrakları, sözleşmelerdeki açıklamaları kavramak, hak ve sorumluluklarımızı bilmek hep okuma ve anlama becerilerini gerekli kılmaktadır.

Okuma becerisi, akademik, sosyal, siyasal ve kişisel değerlere sahiptir. Çocuklar okula başlar başlamaz okumanın öğretilmesine büyük önem ve ağırlık verilmektedir. İlköğretimde okuma becerilerini gereğince kazanıp geliştiremeyenler daha sonraki öğretimlerinde ve diğer alanlarda başarısız olabilmektedirler.

Okuma etkinliği, sadece Türkçe derslerinde değil, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen-Teknoloji dersleri gibi diğer derslerde de öğrencinin başarısına yön verecek belirleyici bir faktördür. Doğru ve hızlı okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayan, sözlü ve yazılı anlatımı iyi yapabilen öğrencilerin, okul hayatında başarılı olacağı muhakkaktır.

Okuma ve onunla ilgili alanlarda (anlama, yazma, konuşma, dinleme) iyi yetişen bireyler hayatın her alanında başarıya kolaylıkla ulaşırlar ve toplumun aranılan bireyleri olarak onlara sürekli ihtiyaç duyulur.

Okuma ve anlama konusunda sorun yaşayan öğrenci ve yetişkinlerin becerilerini geliştirmek için Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenlerine olan ihtiyaçlarını ortaya çıkartmaktadır. ALTIN ORAN AKADEMİ de verilen Hızlı Okuma Eğitmenlik Eğitimine katılarak sertifika alabilir, Edindiğiniz bilgi ve yeteneklerle bulunduğunuz birimde, kurumda, ilçe veya ilde bireysel eğitimler verebilir, dershane ve okullarda eğitmen olarak görev alabilirsiniz.

EĞİTİMİN AMACI


 • Katılımcılara ‘’Hızlı Okuma’’ Eğitimi sürecini profesyonel olarak yönetme bilgi ve becerisini kazandırmak
 • Katılımcıların Öğrencide okuma konusunda değişim ve dönüşüm dinamiklerini harekete geçirebilmesi
 • Katılımcıların yeni okuma alışkanlıklarını kavrayıp meslek ve özel yaşamlarında pratik olarak uygulayabilmelerini sağlamak.
 • Öğrenciyi hızlı okuma sistemi içinde tutacak, alışkanlık ve yaşam başarısına ulaştıracak yöntemleri öğretmek. (Motivasyon yaratma , SMART hedef koyma ve başarı teknikleri , verimli zaman kullanımı yöntemleri, konsantrasyonu sağlama, hızlı okuma ve hatırlama teknikleri)
 • Bilinçaltı süreçlerini tanıma


EĞİTİME KATILANLARIN KAZANIMLARI

Yeni bir çalışma alanı olan Hızlı Okuma Eğitmenliğinde başka ek bir eğitim almaya ihtiyaç duymadan çalışmalarını sağlayacak beceriyi kazanmak
Öğrenci ve Yetişkinlerde Hızlı Okuma yöntemleri başta olmak üzere hatırlama ve hafıza ekollerinin bilgisine sahip olup yöntemlerini öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak kullanmak.

KİMLER KATILMALI


 • Rehber öğretmenler
 • Psikolojik danışmanlar
 • Öğretmenler
 • Gençlerle ilgili işlerde çalışanlar
 • İnsan kaynakları alanında çalışanlar
 • Çocuğunu eğitim hayatında aktif olarak desteklemek isteyen anne ve babalar


KATILIM VE SERTİFİKA KOŞULLARI

Bir Önlisans veya lisans programına devam ediyor ya da bitirmiş olmak
Eğitim/kurs sonundaki değerlendirme uygulamasını başarılı bir şekilde tamamlamak ve %80’lik devamı gerçekleştirmek