Kuantum Drama Uygulayıcılığı Eğitimi - Altın Oran Akademi

Siteden

13 Ocak 2018 Cumartesi

Kuantum Drama Uygulayıcılığı Eğitimi


Tuna Tüner Metoduyla Kuantum Drama Uygulayıcılığı Temel Eğitimi 

Türkiye'de İlk Defa Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Tuna Tüner Metoduyla Kuantum Drama Uygulayıcılığı Temel Eğitimi

Hayatımızda tekrarlayan bir şekilde yaşadığımız ilişkisel sıkıntıların aşılmasında yol gösterici bir yöntemdir. Kişiler ve durumlar dramatize edilerek temsilci algısı fenomeni sayesinde gerekli müdahalenin ne olduğunu görmemizi sağlayan çok etkili bir kişisel gelişim yöntemidir.

Kişilerin yaşamlar boyunca ilişkilerinde ve kariyerlerinde karşılarına çıkan olayların, insanların ve içinde bulundukları durumların aile geçmişleriyle olan ilişkisini bir grup içinde gözlemlemek ve çözümlemek üzerine geliştirilmiş olan bir yöntemdir.

Kişisel olarak grup çalışması içinde deneyimlenen yöntem kişinin kendisini aile sistemi içinde görmesini ve yaşadıklarının bu sistem içindeki yaşananlarla olan ilişkisini kurmasına ve anlamlandırmasına yardımcı olur.

İnsan hayatına çok boyutlu bir perspektiften bakan yöntem dünyada koçluk eğitim ve çalışmalarının içinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.