Kurum İçi İletişim ve İlişki Eğitimi - Altın Oran Akademi

Siteden

14 Ocak 2018 Pazar

Kurum İçi İletişim ve İlişki Eğitimi


İş hayatında karşılaşılan ve kurumlarda anlaşmazlık, çatışma ve zaman kaybına neden olup verimliliği düşüren iletişim sorunlarının çözülmesi, şirket için iletişim kalitesinin oluşması ve kurum içi biz bilincinin yaratılması kurumsal gelişimin en önemli unsurlarındandır.

İş hayatında karşılaşılan ve kurumlarda anlaşmazlık, çatışma ve zaman kaybına neden olup verimliliği düşüren iletişim sorunlarının çözülmesi, şirket için iletişim kalitesinin oluşması ve kurum içi biz bilincinin yaratılması kurumsal gelişimin en önemli unsurlarındandır.

Bu programda şu ana kadar uygulanan iletişim modelleri ile birlikte birey ve kurumlara yeni bakış açısı getiren, hızlı gelişim ve değişim sağlayan "Etkili İletişim ve Beden Dili" uygulanmaktadır.

Kazandırdıkları; 


 • Benlik durumları ve davranış kalıplarının farkındalığı 
 • Yaşam pozisyonlarının farkındalığı 
 • Bireyler arası ilişkilerde uyum 
 • Öfke ve kızgınlıkla başa çıkma 
 • Güvenli davranış biçimi kazanma 
 • Etkin dinleme 
 • Empati kurabilme 
 • Etkin beden dili kullanma
 • Başkalarının beden dilini anlama 
 • Kurum içi etkin iletişim kültürü oluşturma 
 • İletişim sorunlarından kaynaklanan zaman kaybını önleme 
 • Kurum içinde güvenin sağlanması 
 • Verimliliğin artması