Neurofeedback - Altın Oran Akademi

Siteden

14 Ocak 2018 Pazar

Neurofeedback


Neurofeedback, danışanın kendi beyin aktivitesinden seçilen ve normalde algılanamayan parametrelerinin, danışana görünür hale getirildiği bilgisayar destekli bir eğitim yöntemidir. Bir monitör ve ses sistemi ile beyne o an itibariyle (geribildirim) ne yaptığı gösterilir.

Bu geribildirim sayesinde, danışanlar kendi beyin aktivitesini daha iyi düzenlemeyi öğrenirler. Pek çok bozukluk veya istenmeyen davranış kalıpları beyin aktivitesinin bozulmasına bağlıdır. Neurofeedback sayesinde danışanlar bu bozukluk ve düzensizlikleri daha iyi telafi etmeyi ve daha fazla işlevselllik sağlamayı öğrenebilmektedirler.

Neurofeedback çeşitli durumlarda yardımcı olabilmektedir, örneğin:


 • Anksiyete
 • Dikkat eksiklikleri (DEB/DEHB)
 • Otizm
 • Depresyon
 • Migren
 • Sejürler
 • Bazı uyku bozuklukları
 • Neurofeedback ayrıca aşağıdaki çocukluktaki uykuya bağlı problemlerde de etkili olabilmektedir: • Yatak ıslatma
 • Kabuslar
 • Bağırarak uyanma (gece terörü)
 • Uykuda yürüme
 • Diş gıcırdatma

Çeşitli bozuklukların altında yatan nedenin beyin fonksiyonlarındaki düzensizlik olduğu düşünülmektedir. Neurofeedback eğitim seansının amacı beyni işlevlerini daha iyi yerine getirmeye yönlendirmektir. Bir dizi neurofeedback seansı sonrasında beynin bu gelişmiş fonksiyonu kabullenmesi ve bozukluk belirtilerinin azalmış ya da tamamen ortadan kalkmış olması gerekmektedir.

Neurofeedback derin gevşeme ve meditasyon için de başarıyla kullanılmaktadır.

Kendi alanlarında halihazırda yüksek performans gösteren insanların bile daha iyi olmak ve performanslarını en üst seviyeye taşımak (peak performans eğitimi) amacıyla neurofeedback eğitimi aldıklarına daha sık rastlamaktayız (müzisyenler, sporcular, yöneticiler).

Yaşlılarda düzenli neurofeedback eğitimi muhtemelen daha iyi beyin fonksiyonlarını desteklemektedir. Beynin mevcut durumundan bağımsız olarak hemen her beyin fonksiyonlarını daha iyi yapabilmek için eğitilebilmektedir.