ÖĞRENCİ VE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI - Altın Oran Akademi

Siteden

1 Ocak 2018 Pazartesi

ÖĞRENCİ VE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMIÖğrenci ve Eğitim Koçluğu Sertifika Programı


İçinde bulunduğumuz ve bir önceki yüzyılda beyin teknolojileri, öğrenme ve başarı üzerine bir çok sistem geliştirilmiştir. Koçluk sistemi kişiyi ulaşmak ve başarmak istediği hedefe bu sistemleri kullanarak en hızlı şekilde ulaştıran en başarılı sistemdir.

Eğitim koçluğu tüm diğer koçluk sistemleri arasında özel bir yer tutar çünkü konusu gelişim evresinin en önemli basamaklarını çıkan ergendir. Ergenlik döneminin kendi içinde çok hassas dinamikleri vardır ve bu dinamiklerin öğrencinin özellikle eğitim alanına etkilerinin eğitim koçu tarafından iyi anlaşılması gerekmektedir.

Eğitim koçluğu, gencin düşünme sistemlerini olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklarını kullanmasını ve oluşturmasını öğreten, kendini tanımasını sağlayan bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarı felsefesidir.

Eğitim koçu birlikte çalıştığı genci yaşamının bu gelişme döneminde başarı için desteklerken, tam ve bütün bir genç yetişkin olmasında yol arkadaşlığı yapar.

Eğitim koçu; öğrenciyi eğitim hayatında desteklerken velilerinde çocuklarına bu süreçte yapıcı ve destekleyici yaklaşımlar geliştirmesinde yardımcı olur.

Eğitim koçluğunun okul , aile ve öğrencinin başarılı bir takım olmalarını sağlar.

EĞİTİMİN AMACI

Katılımcılara ‘’Öğrenci ve Eğitim Koçluğu’’nda bilgi ve beceri kazandırmak
Koçluk felsefesini kavrayıp meslek ve özel yaşamlarında pratik olarak uygulayabilme becerisi kazandırmak.

Öğrenciyi eğitim sistemi içinde tutacak ve yaşam başarısına ulaştıracak yöntemleri öğretmek.
Öğrencide değişim ve dönüşüm dinamiklerini harekete geçirebilme becerisi kazandırmak.

EĞİTİME KATILANLARIN KAZANIMLARI

· Öğrenci ve ailelerine yürüttükleri görüşmelerde NLP Tabanlı koçluk yöntemleri başta olmak üzere diğer koçluk ekollerinin bilgisine sahip olup kullanmak

· Öğrencide değişim ve dönüşümü yaratan soru sorma tekniklerini öğrenmek

· Öğrencilerin kendi iç kaynaklarını nasıl kullanıp, geliştirebileceklerine dair yöntemler

· Motivasyon yaratma , SMART hedef koyma ve başarı teknikleri

· NLP ye göre temsil sistemlerinin insan hayatındaki önemini fark etmek ve öğrencilerin kendilerini bu konuda çözmelerini sağlamak.

· Temsil sistemlerine göre öğrenciye uygun meslek alanlarını belirleyebilmek.

· Aile ve gencin ergenlik dönemini iyi analiz edip karşılıklı anlayış ve iletişimin güçlenmesini sağlamak.

· Verimli zaman kullanımı yöntemleri

· Öfke kontrolü ve stresle başa çıkma teknikleri

· Bilinçaltı süreçlerini tanıyıp öğrencinin dinamiklerini anlayabilme

KİMLER KATILMALI

· Koçluk becerilerini geliştirmek isteyen koçlar

· Rehber öğretmenler

· Psikolojik danışmanlar

· Öğretmenler

· Gençlerle ilgili işlerde çalışanlar

· İnsan kaynakları alanında çalışanlar

· Çocuğunu eğitim hayatında aktif olarak desteklemek isteyen anne ve babalar

KATILIM VE SERTİFİKA KOŞULLARI

· Bir lisans programına devam ediyor ya da lisans programını bitirmiş olmak

· Eğitim / kurs sonundaki değerlendirme uygulamasını başarılı bir şekilde tamamlamak ve %80’lik devamı gerçekleştirmek.