Sistem Düşüncesi ile Liderlik - Altın Oran Akademi

Siteden

14 Ocak 2018 Pazar

Sistem Düşüncesi ile Liderlik


SİSTEM DÜŞÜNCESİ İLE LİDERLİK

Yöneticilerde, kurumsal öğrenme ve kurumsal gelişim kavramları konularında bilinç sağlayarak, öğrenen organizasyonların beş disiplinini tanıma ve kurumun hedefleri doğrultusunda bütün çalışanların üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, öğrenen organizasyon oluşturma yolunda beceriler kazanmalarının sağlanması doğrultusunda düzenlenen bir programdır.

Sistem Düşüncesi bir bütünsel farkındalık bilimidir. Nesnelerden çok karşılıklı ilişkileri, durum’lardan çok değişimin düzenini görmek için bir çerçevedir.  Ve Sistem Düşüncesi bunu yaparken bazı araçlar ve teknikler geliştirir. Sistem Düşüncesi, tüm yaşayan sistemlerin karmaşık, incelikli birbiriyle bağlantılı lığını açıklar.

Sistem Düşüncesi karmaşık süreçlerin temelindeki yapıları görmek için bir bilimdir. Bu bilimle yüksek değişimi yaratacak olan etkiyle, düşük düzeyli değişimi yaratacak olan etkiyi ayırt etmeyi öğreniriz.

Bunu yapabilmek için Sistem Düşüncesi yeni bir dil önerir. Ve bu dil düşüncemizi yeniden yapılandıracaktır. Ta ki Sistem Düşüncesiyle düşünmeye başlayalım Sistem Düşüncesi, parçaları görmekten bütünü görmeye, insanları çaresiz tepki verenler olarak görmekten kendi yaşamlarına şekil veren aktif katılımcılar olarak görmeye, bugüne tepki göstermekten, yarını yaratmaya doğru bir zihniyet değişmesi ile ilgilidir.

Sistem Düşüncesi zihinsel modelimizi tamamen değiştirmekle ilgilidir.  

Bu değişimle birlikte, Doğrusal sebep-sonuç zincirlerinden çok, karmaşık ilişkileri kavramak Anlık resimlerden çok, değişim süreçlerini kavramak yoluna gireriz..

Sistem Düşüncesi, evrensel bir paradigma olarak, kişisel ve kurumsal alanda Sistemik bir yapının olduğu her yerde geçerli bir yapıdır..

Sistem Düşüncesi, Öğrenen Organizasyonlar disiplininin temel platformudur. Tüm Öğrenen Organizasyon disiplinleri Sistem Düşüncesi temelinde yükselir.. Diyebiliriz ki, Bir kurumun Öğrenen Organizasyona dönüşmesi için Sistem Düşüncesi dilini tüm kurum çalışanlarının bilmesi gerekir.

Böylelikle.


  • Vizyonda Birleşme 
  • Takım Halinde Öğrenme 
  • Kişisel Hakimiyet 
  • Zihinsel Modellerin Farkındalığı 
  • Disiplinleri kurum için bir şey ifade etmeye başlayacaktır .