TEKSTİL İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK VE KALİTE SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI - Altın Oran Akademi

Siteden

1 Ocak 2018 Pazartesi

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK VE KALİTE SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI


Tekstil İşletmelerinde Verimlilik Ve Kalite Sistemleri Danışmanlık Programı

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların pazarda yer edinebilmeleri ve süreklilik gösterebilmeleri için ; planlama, yönetme, verimlilik, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını en etkin şekilde yerine getirmeleri; çalışanlarının performanslarına ilişkin doğru ve somut verileri zamanında almaları yaşamsal önem taşımaktadır.

Altın Oran Akademi deneyimli kadrosuyla 3 .GÖZ olarak tekstil işletmelerinde tespitlerde bulunup, her işletmenin farklı olan ihtiyaçlarını belirleyip; işletme İMKANLARINI kullanarak minimum maliyetle MAKSİMUM verimlilik elde etmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Tekstil sektörünün dinamik koşullarına uygun olarak tasarlanmış verimlilik programı; işletmenizin koşullarına ve beklentilerinize uygun olarak düzenlenir. Amaç verimliliği sağlayan sürdürülebilir, size özel uyarlanmış ve ekonomik sistemlerin kurularak, üretim ve yönetimi hantallaştırmadan işletmenizde yaşamasını sağlamaktır. PROGRAM HEDEFLERİ PROGRAM İÇERİĞİ C.O.C (SOSYAL UYGUNLUK)

''Önce İnsan'' prensibi ile üretimin ve yönetimin her aşamasında yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri müşterilerinizin iş ortaklığı kurallarını ve genel kabul görmüş sosyal uygunluk denetimlerine (Sedex veya BSCI gibi) veya müşterilerden direkt gelen denetimlerine (H&M, Inditex, Marks&Spencer, Disney v.b.) hazırlamak.

• Çalışan özlük hakları
• Çalışan temel hakları (Göçmen çalıştırma, sendika vs.)
• Çalışan hakları (Çalışma saatleri, ödemeler, mesailer, SSK vs.)
• İş sağlığı ve güvenliği açısından fiziki koşullar ve dökümantasyonu
• Çevre ile ilgili koşullar
• Taşeron çalışmada sosyal uygunluk
• Yönetim sistemlerinde sosyal uygunluk ve uygulama çalışmaları
• Tüm bu maddelerle ilgili dökümantasyonun sağlanması vs.İNSAN KAYNAKLARI

• Görev tanımları ve İş sözleşmesi hazırlamak.
• İşe alım süreçlerinde (İş ilanlarının yayınlanması, ilgili pozisyonlar için CV taraması, görüşmelerinin yapılması, davranış testleri)
• Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi,
• Eğitim ve Geliştirme – Eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması, eğitim planları ve oryantasyon – staj programlarının oluşturulması,
• Performans Değerlendirme, Kariyer Planlama, İş değerlendirme, Ücretlendirme Sistemi,

LABORATUVAR

Her müşterinin farklı talepleri vardır, müşterilere daha iyi hizmet vermek amacıyla ürün güvenliği ve kalite standartlarının sağlanması için tekstil firmalarında laboratuvar bölümünün mutlaka bulunması gerekir.

• Deneyle kullanılan cihaz, aparat, sarf malzemelerinin tanıtılması
• Deneyde kullanılan cihazlara ait kalibrasyon sertifikalarının yorumlanması
• Deneylerin uygunluğunun kontrolü (Haslık, Fiziksel, Çocuk güvenliği, Kimyasal Testler)
• Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve deney raporunun hazırlanması
• Cihaz ana kontrolleri (doğrulamaları)
• Ölçüm belirsizliği kaynaklarının tanıtılması
• Karşılaştırma deneyleri

İŞLETME

• Tüm işletmenin fiziki şartlarının ve çalışma alanlarının güvenlik koşullarına uygun olarak düzenlenmesi.
• İşletmede birim içinde ve birimler arasında kullanılması gereken formları hazırlamak, kullanmak ve belgelerin arşivlenmesini sağlamak.


 İŞLETMEDE ÇALIŞILAN BÖLÜMLER VE EĞİTİMLER (TÜM İŞLETME İÇİN)

• İşletme davranışı ve etik kuralları eğitimi
• Kırık iğne, kesici alet yönetmeliği eğitimi

Ayrıca birimlerin ihtiyacına yönelik formların uyarlanması, kullanımı ve eğitimleri

Müşteri Temsilciliği

• Müşteri beklentilerinin ve kalite standartlarının sağlanması
• Numune gönderiminin doğruluğu ve geri dönüşlerin önlenmesi
• Ürün testlerinin takibi ve kayıtların tutulması

Satın alma – Planlama

• Müşteri standartlarına ve güvenlik koşullarına uygun satın almayı gerçekleştirmek
• Gerekli testlerin yapımını ve arşivlenmesini sağlamak.

Aksesuar – Kumaş Depo

• Fiziksel şartların düzenlenmesi ve giriş kalite kontrolün sağlanması
• Kumaş kontrol makinesinin kullanımı ve hata değerlendirilmesi nasıl olmalı eğitimi
• Test yöntemlerinin doğruluğu ve kayıpların önlenmesi

Model / Kalıp- Numune

• Numune geri dönüşlerinin sebepleri ve iyileştirme yöntemleri
• Ürün risk analiz becerisinin kazandırılması
• Çocuk ürün güvenliği eğitimi

Kesim

• Fiziksel şartların ve iş güvenliğinin sağlanması
• Kesim kayıplarının ve hatalarının önlenmesi

Üretim

• Tela pres makinesi ve ısı çubuğu kullanımı
• Proses kontrol formu kullanımı
• Ara kontrol ve Ara kontrol formu kullanımı
• Üretim hatalarının tespiti,verilerinin kayıt altına alınması ve iyileştirilmesi

Kalite Kontrol

• İşletme kalite performansının tespiti
• Kalite elemanlarının bir’e bir kalite becerilerinin tespiti
• Kalite Kontrol nasıl yapılır? Eğitimi
• Günlük hatalar nasıl sınıflandırılmalı
• Kayıp ve 2.kalitelerin kaynakları ve iyileştirme çalışmaları
• Metal dedektör kullanımı, kalibrasyonu ve formlarının düzenlenmesi

Kalite Güvence

• Ara kontrol ve ara kontrol formu kullanma
• Ölçüm nasıl alınmalı ve yorumlanmalı.
• Ürün güvenliğinde dikkat edilecekler.
• Final kontrol ve Final Kontrol formu kullanımı

İhracat öncesi lojistik bağlantının kurulması

• İhracat evraklarının prosedürlere uygun hazırlanması
• İhracat sonrası müşteriye gerekli evrakların temini
• İhracat ödeme şekilleri
• Mal bedellerinin takibi ve dab.a bağlanması
• Gümrük beyannamelerinin takibi
• Proforma ve ticari faturaların düzenlenmesi
• Akreditif hazırlanması
• İthalatların prosedürlere uygun gerçekleştirilmesi
• İthalat mahsuplarını takibi
• İthalat ödemelerinin yapılması
• Diib takibi
• Geçici kabul işlemlerHİZMET VERİLEN FİRMALAR:

La Tekstil
Eriş Giyim
V.F. Ege Giyim sanayi
Noss Tekstil
Fielding Group
Farbe
Era
FB
Akar Tekstil
Trendworld
ECG Plovdiv
Top inspection
Nas Tekstil