YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ - Altın Oran Akademi

Siteden

1 Ocak 2018 Pazartesi

YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ


YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ


Yöneticilik, son yıllarda özellikle insanı etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme ve onlara liderlik etme noktasında kilitlenmeye başladı.

Çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutum ve davranışları, iş yapış tarzları, toplumun ve işverenlerin beklentileri, yönetim teknikleri, şirketlerin kurumsallaşma süreçleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır.  

Yöneticilik, son yıllarda özellikle insanı etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme ve onlara liderlik etme noktasında kilitlenmeye başladı.  

Çalışanların sosyal ve kültürel anlamdaki tutum ve davranışları, iş yapış tarzları, toplumun ve işverenlerin beklentileri, yönetim teknikleri, şirketlerin kurumsallaşma süreçleri sürekli değişmekte ve beraberinde yöneticileri de değişime zorlamaktadır.  

Bu eğitimde ana amaç eğitime katılan yöneticilerin gerek kendileri, gerekse şirketleri için insanı yönetme ve onlara liderlik etme noktasında bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmektir.  

Eğitim sırasında yapılacak birçok interaktif uygulamayla katılımcıların etkin yöneticilik becerilerini geliştirmelerine imkan tanınacaktır.